Phân loại xử lý nước thải chăn nuôi và xử lý nước thải bệnh viện

Lĩnh vực xử lý nước thải ngày càng trở nên quen thuộc trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Trong hầu hết các dự án xây dựng cơ bản, xây dựng bảo vệ môi trường đều yêu cầu phải có trạm xử lý nước thải, tùy vào công suất thiết kế, mức độ cần xử lý nước thải mà sẽ có các hệ thống xử lý nước thải phù hợp.

Trong nội dung sau đây cùng chúng tôi tìm hiểu và phân biệt so sánh xử lý nước thải chăn nuôi và xử lý nước thải bệnh viện.

He-thong-xu-ly-nuoc-thai-tap-trung
Hệ thống xử lý nước thải tập trung

Bảng so sánh xử lý nước thải chăn nuôi và xử lý nước thải bệnh viện

Do các đặc điểm nguồn nước thải và yêu cầu xử lý khác nhau nên dẫn đên hệ thống xử lý nước thải chăn nuôi và bệnh viện các đặc điểm giống và khác nhau, chi tiết có thể tham khảo bảng dưới đây:

Nội dung công việc Nước thải chăn nuôi Nước thải bệnh viện
1. Kiểm soát và quản lý nguồn quản lý phân bón hợp lý và sử dụng thuốc trừ sâu để giảm mức độ ô nhiễm Quản lý nước thải bệnh viện ngay từ ban đầu, được phân loại từ các khoa khác nhau (ví dụ: khu chăm sóc bệnh nhân, phòng thí nghiệm, nhà thuốc) thường được tách riêng để ngăn ngừa lây nhiễm chéo.
2. Thu thập và phân tách Nước thải từ các hoạt động nông nghiệp và chăn nuôi thường được thu gom tại các đầm phá, ao chứa hoặc hệ thống thu gom.

Các kỹ thuật phân tách, chẳng hạn như bể lắng, được sử dụng để loại bỏ các chất rắn và trầm tích lớn hơn khỏi nước thải.

Nước thải từ nhiều nguồn bệnh viện khác nhau được thu gom thông qua mạng lưới thoát nước và hệ thống đường ống vệ sinh.

Xử lý sơ bộ có thể liên quan đến việc loại bỏ các chất rắn và mảnh vụn lớn, cũng như tách chất béo, dầu và mỡ.

3. Điều trị ban đầu Xử lý sơ cấp bao gồm việc loại bỏ vật lý các chất rắn lơ lửng và chất hữu cơ khỏi nước thải.

Bể lắng hoặc bể lắng thường được sử dụng để cho phép chất rắn lắng ra ngoài, tạo thành bùn sơ cấp

Các quy trình xử lý sơ cấp, tương tự như các quy trình xử lý nước thải đô thị, có thể bao gồm quá trình lắng hoặc làm trong sơ bộ để loại bỏ các chất rắn lắng và giảm tải lượng hữu cơ
4. Xử lý bậc 2 (Xử lý sinh học) Xử lý thứ cấp có thể được áp dụng để xử lý thêm nước thải.

Các hệ thống xử lý sinh học có thể giúp phân hủy chất hữu cơ và giảm mức độ dinh dưỡng thông qua hoạt động của vi sinh vật.

Nước thải bệnh viện thường được xử lý thứ cấp để giảm nồng độ chất hữu cơ và mầm bệnh.

Xử lý sinh học, chẳng hạn như quy trình bùn hoạt tính hoặc lò phản ứng sinh học màng, có thể được sử dụng để phá vỡ các chất ô nhiễm hữu cơ

5. Loại bỏ chất dinh dưỡng Nước thải nông nghiệp và chăn nuôi thường giàu chất dinh dưỡng như nitơ và phốt pho, có thể góp phần gây ô nhiễm nguồn nước.

Các quy trình xử lý bổ sung, chẳng hạn như kết tủa hóa học hoặc loại bỏ chất dinh dưỡng sinh học, có thể được sử dụng để giảm mức độ dinh dưỡng.

Một số cơ sở xử lý nước thải bệnh viện có thể bao gồm các quy trình loại bỏ chất dinh dưỡng (ví dụ: loại bỏ nitơ và phốt pho) để giảm nồng độ chất dinh dưỡng trong nước thải.

 

6. Lọc Tùy thuộc vào yêu cầu chất lượng nước thải và quy định của địa phương, hệ thống lọc có thể được sử dụng để loại bỏ các hạt mịn và làm trong thêm nước
7. Khử trùng Để loại bỏ mầm bệnh, chẳng hạn như vi khuẩn và vi rút, quá trình khử trùng được áp dụng cho nước đã xử lý.

Các phương pháp khử trùng phổ biến bao gồm khử trùng bằng clo, bức xạ UV hoặc ozon hóa

Nước thải bệnh viện được khử trùng để loại bỏ mầm bệnh và đảm bảo nước thải an toàn khi xả vào hệ thống thoát nước thành phố hoặc môi trường.

Các phương pháp khử trùng phổ biến bao gồm khử trùng bằng clo, bức xạ UV hoặc ozon hóa

8. Điều trị bậc ba Xử lý bậc ba có thể được thực hiện để cải thiện chất lượng nước hơn nữa.

Điều này có thể bao gồm các công nghệ lọc tiên tiến (ví dụ: lọc màng) hoặc xử lý hóa học bổ sung nếu phải đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về chất lượng nước.

Điều này có thể bao gồm việc xử lý hóa học bổ sung (ví dụ: các quá trình oxy hóa nâng cao) để giải quyết các chất gây ô nhiễm cụ thể, chẳng hạn như dược phẩm hoặc hóa chất độc hại.
9. Tái sử dụng nước thải Tùy thuộc vào chất lượng nước đã qua xử lý, nó có thể được thu hồi và tái sử dụng để tưới tiêu, tưới nước cho gia súc hoặc các mục đích nông nghiệp không uống được khác. Nước thải bệnh viện đã qua xử lý có thể được thải vào hệ thống thoát nước thành phố nếu đáp ứng các tiêu chuẩn và quy định chất lượng cần thiết
10. Giám sát và tuân thủ môi trường Việc giám sát thường xuyên chất lượng nước thải là cần thiết để đảm bảo tuân thủ các quy định về môi trường và để xác minh rằng các mục tiêu xử lý đã được đáp ứng Việc giám sát liên tục và kiểm tra thường xuyên nước thải là rất cần thiết để đảm bảo tuân thủ các quy định về môi trường.
11. Quản lý bùn và xả nước thải Bùn sinh ra trong quá trình xử lý sơ cấp và thứ cấp phải được quản lý phù hợp. Nó có thể được bón vào đất làm phân bón, làm phân trộn hoặc sử dụng các phương án tái sử dụng có lợi khác.
12. Báo cáo môi trường Các hoạt động nông nghiệp và chăn nuôi có thể phải báo cáo về hoạt động quản lý nước thải và chất lượng nước thải của mình cho các cơ quan quản lý. Các bệnh viện tạo ra chất thải nguy hại, bao gồm một số hóa chất, dược phẩm và vật liệu nguy hiểm sinh học. Những dòng chất thải này thường được quản lý riêng biệt và xử lý theo các quy định về chất thải nguy hại
 

13. Quản lý các chất nguy hại

Các bệnh viện có thể được yêu cầu báo cáo về hoạt động quản lý nước thải và chất lượng nước thải của họ cho các cơ quan quản lý

Cả hai nguồn nước thải chăn nuôi và bệnh viện đều tiềm ẩn rất nhiều chất gây ô nhiễm nguy hại, nếu không được xử lý hiệu quả sẽ gây ảnh hưởng đến môi trường, nguy hại đến sức khỏe người dân.

He-thong-xu-ly-nuoc-thai-benh-vien
Hệ thống xử lý nước thải bệnh viện
Xu-ly-nuoc-thai-chan-nuoi
Xử lý nước chăn nuôi

Công ty thi công sửa chữa hệ thống xử lý nước thải tại TPHCM

Bảo vệ môi trường là trách nhiệm chung của cả cộng đồng không chỉ riêng ai. Trong đó việc đầu tư hệ thống xử lý nước thải là khoản đầu tư lợi ích lâu dài không chỉ về hiệu quả kinh tế mà còn mang lại lợi ích cho sức khỏe cộng đồng, việc đầu tư này còn giúp bảo vệ nguồn tài nguyên nước ngày càng suy kiệt do các hoạt động khai thác nước mặt, nước ngầm thiếu kiểm soát như hiện nay.

Khi cần các giải pháp tư vấn về thiết kế thi công sửa chữa hệ thống xử lý nước thải tại TPHCM, liên hệ ngay với công ty xây dựng Gia Phát ngay hôm nay để được phục vụ tốt nhất.

Viết một bình luận