Giới thiệu

Gia Phát là công ty dẫn đầu về quản lý môi trường và chất thải tại Việt Nam. Gia Phát đạt được các thành tựu bằng cách dựa vào chuyên môn và nhân sự của công ty để cung cấp năng lực chuyên môn trong các lĩnh vực dịch vụ của mình, cho phép Gia Phát đóng vai trò hàng đầu với tư cách là nhà thiết kế, nhà thầu, nhà điều hành và nhà phát triển.

Với tư cách là nhà thầu kỹ thuật dẫn đầu về công nghệ, Gia Phát đã tham gia vào nhiều sáng kiến nhằm bảo vệ môi trường trong lĩnh vực quản lý nước, nước biển và nước thải - hoạt động kinh doanh cốt lõi của công ty là quản lý chất thải nguy hại, quản lý chất thải rắn và kiểm soát ô nhiễm không khí. Công ty đã phục vụ tất cả các loại dịch vụ cho khách hàng, cả trong khu vực tư nhân và công cộng, trên khắp cả nước. Để đảm bảo mối quan hệ lâu dài tuyệt vời với khách hàng của mình, Gia Phát đã cung cấp các dịch vụ giải pháp tổng thể bao gồm quy trình, thiết kế, xây dựng, đào tạo, vận hành và bảo trì. Các giải pháp tổng thể tập trung vào việc đánh giá nhu cầu của khách hàng để đáp ứng nhu cầu của họ bằng quy trình công nghệ phù hợp và tính đến toàn bộ vòng đời của nhà máy.

Chúng tôi cũng cam kết tạo ra sản phẩm chất lượng cao nhất như được thể hiện thông qua các thiết kế quy trình, vật liệu xây dựng và tay nghề chuyên môn. Phạm vi rộng của dòng sản phẩm của công ty dẫn đến khả năng đảm nhận mức độ trách nhiệm của hệ thống và tính khách quan hướng đến người dùng trong việc đáp ứng các yêu cầu của khách hàng và chi phí một cách hiệu quả.

Dịch vụ

Xây dựng

Giải pháp dịch vụ tổng thể

Chúng tôi cung cấp dịch vụ riêng lẻ cho tới giải pháp kỹ thuật tổng thể từ mua sắm thiết bị, xây dựng lắp đặt bao gồm cả vận hành thử. Giải pháp dịch vụ tổng thể giúp giảm thời gian và tối ưu chi phí khi tìm kiếm nhà tư vấn kỹ thuật và nhà thầu có kinh nghiệm cho công trình xây dựng.

Vận hành và bảo trì

Vận hành và bảo trì

Cung cấp dịch vụ vận hành hệ thống để sản xuất nước đạt tiêu chuẩn chất lượng và số lượng như mong muốn. bảo trì toàn bộ hệ thống.

Nhân sự vận hành

Nhân sự vận hành

Nhân sự quản lý các dự án sản xuất nước. Dự án xử lý nước thải và các dự án liên quan đến chuyên môn của công ty

Sản phẩm

Quan hệ đầu tư

Công ty Xử lý nước thải Gia Phát

  • 18-36 Đ. 75, Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
  • 0914 976 879
  • dtxdgiaphat@gmail.com
  • www.xulynuocthaigp.com